ჩხაიძე: საქართველოში ყივანახველას შემთხვევების მკვეთრი მატება ფიქსირდება

1 week ago 11
ქვეყანაში ხელმისაწვდომია ყივანახველას/დიფტერიის/ტეტანუსის სამკომპონენტიანი ვაქცინა.
სრულად წაკითხვა